Konferencja
Jawność Życia Publicznego

Wpływ Ustawy o Jawności Życia Publicznego na przedsiębiorców i administrację publiczną

Centrum Konferencyjne NIMBUS | Warszawa
8 maja 2018 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

Panel 1
Wykłady

Nowe zasady dostępu do informacji publicznej
Bartosz Wilk
9.20 – 10.05

Działalność lobbingowa na nowych zasadach
Bartosz Kwiatkowski
10.05 – 10.35

Środki unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne
Michał Skrzywanek
10.35 – 11.05

Panel 2
Wykłady

Sygnaliści – status prawny, zasady i środki ochrony
Krzysztof Rudnicki
11.35 – 12.20

Wewnętrzna procedura antykorupcyjna w przedsiębiorstwie i jednostce sektora finansów publicznych
Jarosław Grzegorz
12.20 – 13.05

Panel 3
Wykłady

Ustawa o jawności życia publicznego a zasady udzielania zamówień publicznych
Michał Kulesza
13.50 – 14.30

Oświadczenia majątkowe – wypełnianie wzoru oświadczenia, zakres przedmiotowy i podmiotowy, jawność, kontrola
Maciej Kiełbus
14.30 – 15.10

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o jawności życia publicznego
Adam Kowalczyk
15.10 – 15.40

Prelegenci

Michał Kulesza

Senior Associate, Deloitte.

Adam Kowalczyk

Adwokat, lider zespołu postępowań sądowych i regulacyjnych w kancelarii PwC Legal

Michał Skrzywanek

Associate w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Maciej Kiełbus

Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

Jarosław Grzegorz

Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY.

Krzysztof Rudnicki

Senior Konsultant w EY

Bartosz Wilk

Wiceprezes stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Doktorant w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Bartosz Kwiatkowski

Prawnik, ekspert w obszarze regulacji lobbingu w Polsce i UE, dyrektor Fundacji Frank Bold, redaktor naczelny portalu jawnylobbing.org.

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne NIMBUS
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Partnerzy

Organizator

Partnerzy medialni

Partnerzy

Zgłoszenia

Cena: 699 zł + VAT

(859,77 zł brutto)

Cena za 1 uczestnika

Rabaty:

    • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.