Wpływ kompletacji i wysyłki zamówień na efektywność obsługi magazynów

29 stycznia, 2021

Kompletacja i wysyłka zamówień to dwa kluczowe procesy, wpływające na efektywność obsługi magazynów.

Specjaliści logistyki magazynowej (dziedziny zarządzania firmą, w której polu zainteresowań badawczych znajduje się obsługa magazynów) wypracowali dokładny schemat tego, jak powinna wyglądać skuteczna finalizacja procesu realizacji zamówienia wysyłkowego.

Schemat ten jest poprawny zarówno w przypadku zamówień wewnętrznych (kiedy jeden z działów firmy prosi o dostarczenie jakiejś rzeczy z magazynu) https://logit.com.pl/logistyka-magazynowa-logit/ , jak i w wypadku zamówień, wysyłanych do podmiotów zewnętrznych (np. klientów kupujących nasz towar za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej).

Etapy skutecznej kompletacji zamówienia

1. Konsolidacja ładunków.
2. Pakowanie zamówień.
3. Wydanie towaru z magazynu.

Sprawdzony proces

Ten proces tylko pozornie wydaje się prosty. Na jego końcową wydajność składa się mnóstwo pomniejszych elementów:

– Wysokość, na jakiej przeprowadzana jest kompletacja;
– Sposób kompletacji („człowiek do towaru” lub „towar do człowieka”);
– Metoda kompletacji (dyskretna, grupowa, strefowa, pick-to-cart, itp.).

Jak wybrać optymalną wysokość, sposób i metodę kompletacji?

Tak, jak w przypadku pozostałych procesów magazynowania, decyzje te powinny być poprzedzone drobiazgową analizą operacji logistycznych w magazynie.

Istotne jest także opracowanie konkretnych celów do osiągnięcia. Czy interesuje nas wysoka liczba zamówień, wydawanych dziennie, czy może maksymalne przyspieszenie obsługi pojedynczego zamówienia?

Pamiętaj, że nie musisz na te pytania odpowiadać sam. Logistyka magazynowa to trudna dziedzina, dlatego warto powierzyć jej prowadzenie specjalistom!