Czego dotyczy odprawa celna eksportowa?

15 kwietnia, 2021

Dokonywanie eksportu towarów poza granice UE wiąże się z dokonaniem odprawy celnej. Bazuje ona na kontroli dokumentacji i przewożonego towaru. Jak przebiega odprawa celna eksportowa? Czym się wyróżnia?

Odprawa celna eksportowa

Każdy z towarów, który wywozimy poza granice Unii Europejskiej, powinien zostać zgłoszony do Urzędu Celnego. Odprawa celna eksportowa następuje z wykorzystaniem elektronicznego przetwarzania danych lub w pisemnej formie. Efektem tych działań jest urzędowe potwierdzenie wywozu towarów. Dokument jest potrzebny do zastosowania stawki 0% podatku VAT na dane produkty. Pamiętajmy o tym, że nie występują tutaj należności podatkowe i opłaty celne. Eksport jest bowiem procedurą, którą wspiera państwo. Zerowa stawka podatku VAT jest zachęca dla producentów do poprawy bilansu handlowego w państwie. 

Potrzebna dokumentacja

W celu zgłoszenia celnego o objęcie towarów odprawą celną należy dołączyć następujące dokumenty:

  • faktura wraz z wartością towarów,
  • pozwolenia i zezwolenia, jeśli są wymagane,
  • dokumenty określające podstawę opodatkowania produktów,
  • certyfikat od producenta wraz ze składem chemicznym i surowcowym wyrobów,
  • dokumenty pozwalające zastosować uzgodnienia taryfowe i inne zasady prawne,
  • inne dokumenty, jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

Warto podkreślić, że przed dokonaniem odprawy należy dokonać zgłoszenia towarów w systemie ECS. To specjalny system wspólnotowy, który pozwala dokonać wymiany zgłoszenia wywozowego i wymiany informacji w elektronicznej formie pomiędzy urzędami celnymi na terenie całej Unii Europejskiej.