Rodzaje dotacji dla firm

Zarządzanie ryzykiem
19 listopada, 2020

Dotacje dla firm to rodzaj bezzwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw. W większości przypadków mają one charakter celowy, przy czym celem może być zarówno otwarcie działalności, jak i jej rozszerzenie bądź poprawa. W jaki sposób uzyskać dofinansowanie i kto może go udzielić?

Dofinansowanie dla firm – źródła środków

Dofinansowania można podzielić na te, które pochodzą ze środków krajowych oraz z pieniędzy unijnych. W tym pierwszym przypadku, z reguły cały proces dotowania jest przeprowadzany przez właściwy miejscowo urząd pracy. Zazwyczaj środki te są przyznawane osobom zarejestrowanym jako bezrobotne w celu umożliwienia otwarcia biznesu, jednak nie jest to regułą. Zdarzają się również sytuacje, gdy pieniądze są udzielane w ramach dotacji celowej na przykład na zakup nowocześniejszego sprzętu.

Istnieją również dofinansowania pochodzące z Funduszy Europejskich. W takim przypadku dokumenty składa się na portalu wyżej wskazanej instytucji, gdzie można zapoznać się z dokładnymi założeniami programu. Jako że większość dotacji pochodzących ze środków unijnych wymaga zadeklarowania oraz wpłaty wkładu własnego, rozwiązania te są kierowane do przedsiębiorców już działających na rynku lub osób prywatnych posiadających znaczący kapitał, więcej tu.

W jaki sposób uzyskać informację o konkursie?

Dotacje dla firm są zazwyczaj przyznawane w formie konkursów, które mają charakter cykliczny. Informacje na temat nadchodzących wydarzeń w tym zakresie można znaleźć w większości przypadków na stronach instytucji europejskich oraz urzędów pracy bądź w wyszukiwarkach internetowych.

W wielu przypadkach informacje o nadchodzących konkursach można znaleźć również w stacjonarnych siedzibach powyższych instytucji. Aby móc uczestniczyć w konkursie na dofinansowanie, niezbędne jest prawidłowe złożenie wniosku (uchybienia w tym zakresie mogą prowadzić do odrzucenia wniosku), a także stworzenie biznesplanu. Dodatkowym wymogiem w przypadku środków unijnych jest również zadeklarowanie wkładu własnego. Przy każdym konkursie jego organizatorzy mogą nałożyć na uczestników obowiązek złożenia dodatkowych dokumentów, jednak każdorazowo opisane jest to w procedurach.

Po zakończeniu wszelkich kwestii proceduralnych, dochodzi do oceny wniosków przez osoby kierujące konkursem. Organizatorzy zazwyczaj wyznaczają sobie termin na ogłoszenie wyników. Co do zasady, urzędy pracy ograniczone są 30-dniowym terminem, jednak instytucje unijne wyznaczają go samodzielnie. W większości przypadków termin ten jest jednak podobny, choć zdarzają się odstępstwa od tej reguły.