Logistyka magazynowa a organizacja przestrzeni

2 września, 2020

Dzięki odpowiednio urządzonemu magazynowi, możliwe jest efektywne zarządzanie dostępną przestrzenią. Jest to zresztą jeden z fundamentów dobrze funkcjonującej logistyki magazynowej.

Przestrzeń = komunikacja

Sprawnie urządzony magazyn zapewnia użytkownikom łatwą komunikację pomiędzy poszczególnymi obszarami jego przestrzeni. Szerokie ciągi komunikacyjne, łatwy dojazd z zewnątrz i wydzielona przestrzeń dla załadunku i rozładunku dostaw to podstawa, dzięki której zadania ekipy magazynującej realizowane są w sposób płynny, kompleksowy i przede wszystkim bezpieczny.

Operator logistyczny

Oznaczenia regałów

Sprawna logistyka magazynowa ma miejsce wtedy, gdy magazynierzy mogą (zwłaszcza w dużych obiektach) łatwo odnaleźć wybrany towar. Dlatego zaleca się, by poszczególne skrzynie z wyrobami, oznaczone były zarówno numerem regału, jak również numeracją jego następnej kolumny. Niezbędne jest też zdefiniowanie, w którym poziomie znajduje się wybrana lokalizacja. Dlatego najczęściej numeruje się je kolejno, począwszy od dołu aż ku górze.

Zalety wysokiego magazynu

Jeśli magazyn jest wystarczająco wysoki, można podzielić go na kilka użytkowych poziomów. W tym celu montuje się najczęściej antresole, które pozwalają na efektywne wykorzystanie również górnej części budynku. Nie można zapominać, że przy rozbudowanych obiektach, nie ma możliwości sięgnięcia wózkiem widłowym po najwyżej zlokalizowane skrzynie.

Podsumowanie

Sprawne zarządzenia logistyką magazynową nie jest możliwe bez efektywnego wykorzystania przestrzeni, łatwego oznaczenia lokalizacji i usprawnionej komunikacji wewnątrz budynku i poza nim.