Turystyka biznesowa – jakie są jej najpopularniejsze formy?

Najpopularniejszą formą turystyki biznesowej są oczywiście indywidualne podróże służbowe, których głównym zadaniem jest oczywiście nawiązanie nowych kontaktów i uczestnictwo podczas podpisywania umów. W wyjazdach tego typu biorą udział przede wszystkim pracownicy firm i różnorodnych instytucji.

Turystyka wystawowa (targowa)

W dzisiejszych czasach bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się turystyka wystawowa. To właśnie podczas targów prezentowane są nowe produkty i usługi. Odbiorcami końcowymi są zazwyczaj klienci albo poszczególni kontrahenci.

Korporacyjna turystyka biznesowa

Turystyka korporacyjna to tak naprawdę forma wyjazdów służbowych, których głównym zadaniem jest zaproszenie gości do wzięcia udziału w darmowych wydarzeniach albo do uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku.

Turystyka konferencyjna i kongresowa

Warto wspomnieć także i o tym, że turystyka biznesowa to także turystyka spotkań. Do tej formy turystyki biznesowej możemy zaliczyć na przykład spotkania konferencyjne, szkolenia, sympozja albo kongresy. Organizatorami takich spotkań są nie tylko poszczególne przedsiębiorstwa, ale również partie polityczne albo różnorodne instytucje naukowe.

Turystyka motywacyjna

Na samym końcu warto wspomnieć o turystyce motywacyjnej, której głównym zadaniem jest stymulacja i nagradzanie pracowników za wykonaną pracę. Motywacyjna turystyka biznesowa przynosi przedsiębiorstwom bardzo wiele korzyści, dlatego też cieszy się dużym zainteresowaniem.

Comments are closed.